Asumispalvelut

Hopeinen Kuu tuottaa asumispalveluita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palvelutarpeen valinnan tekee sosiaalitoimen asiantuntija/palveluohjaus.

 

Tehostettu asumispalvelu

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asukkaat saavat ympärivuorokautista kuntouttavaa apua ja hoivaa. Henkilöstöä on paikalla läpi vuorokauden (24 h). Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutuminen kevyempään asumispalveluun tai asukkaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttäminen. Tehostetussa yksikössä on suunniteltu päivä- ja viikko ohjelma, joka toteutetaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti.


Kuntouttava itsenäinen asuminen/ tukiasunnot ja asumisen harjaantuminen.

- Kuntouttava itsenäinen asuminen/ tukiasuminen voi olla määräaikaista tai pidempi aikaista, tavoitteena kuntoutuminen kohti itsenäistä voimavaraista elämää. Asumisessa on tarjolla myös yhteistä ryhmätoimintaa. Asumisessa on päivisin iltapäivään asti aina työntekijä paikalla ja öisin hälytettävissä. Asiakas saa suunnitelmallista,  jokaviikkoista ja päivittäistä tukea sekä ohjausta, yksilöllisen tuentarpeen mukaisesti. Tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen.

- Asunnot ovat valmiiksi peruskalustettuja, asumaan pääsee heti. Mahdollisuus on myös kalustaa asunto mieleiseksi omilla kalusteilla.

- Tarjoamme myös asumisen harjaantumista, joka voi olla hyvinkin lyhytaikaista, esimerkiksi sairaalajakson jälkeen, ennen kotiin siirtymistä.

- Asunnottomien nopea, akuutti vastaanotto.

- Lue lisää kohdasta tukipalvelut